Новини

( 42 Новини )
 • 09/12/2020 10:53
 • |
 • 0 коментара
Проект № BG05M2ОP001-2.012 „Образование за утрешния ден”
 • 07/12/2020 10:47
 • |
 • 0 коментара
Компенсиращи мерки
 • 01/12/2020 11:31
 • |
 • 0 коментара
ОРЕС
 • 25/09/2020 18:38
 • |
 • 0 коментара
Европейския ден на спорта
 • 14/09/2020 11:06
 • |
 • 0 коментара
Дари книга
 • 04/06/2020 17:26
 • |
 • 0 коментара
Виртуална панорама
 • 20/05/2020 20:56
 • |
 • 0 коментара
21.05.2020 г. Патронен празник
 • 25/03/2020 10:59
 • |
 • 0 коментара
Програма за дистанционно обучение начален етап 1 - 4 клас
 • 17/03/2020 15:45
 • |
 • 0 коментара
Информация от РЦППО - Пловдив
 • 16/03/2020 14:18
 • |
 • 0 коментара
От училищното ръководство