Новини

( 45 Новини )
 • 21/09/2021 16:14
 • |
 • 0 коментара
Дните на безопасността на ROADPOL
 • 13/09/2021 16:45
 • |
 • 0 коментара
Учебната година ще бъде открита на 15.09.2021 г. от 9:00 ч.
 • 31/05/2021 12:17
 • |
 • 0 коментара
График за компенсиращи мерки за учениците от 1,2 и 3 клас за периода 18.06.2021 г.- 23.06.2021 г. вкл.
 • 09/12/2020 10:53
 • |
 • 0 коментара
Проект № BG05M2ОP001-2.012 „Образование за утрешния ден”
 • 07/12/2020 10:47
 • |
 • 0 коментара
Компенсиращи мерки
 • 01/12/2020 11:31
 • |
 • 0 коментара
ОРЕС
 • 25/09/2020 18:38
 • |
 • 0 коментара
Европейския ден на спорта
 • 14/09/2020 11:06
 • |
 • 0 коментара
Дари книга
 • 04/06/2020 17:26
 • |
 • 0 коментара
Виртуална панорама
 • 20/05/2020 20:56
 • |
 • 0 коментара
21.05.2020 г. Патронен празник