Компенсиращи мерки

  • 07/12/2020 10:47
  • |
  • 0 коментара
Компенсиращи мерки

Уважаеми родители, 

Уважаеми колеги,

Уведомявам ви, че вав връзка със Заповед № РД09-3472/ 27.11.2020 г.на МОН
от 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Чешнегирово ще продължат да се провеждат организираните през предходната седмица компенсиращи мерки за учениците от I-VI клас с цел адаптацията към обучение в електронна среда от разстояние   За учениците от I-VI клас ще бъдат организирани дейности за занимания по интереси или обща  подкрепа на учениците по преценка на преподавателите по предмети по утвърденото седмично разписание на учебните часове за първи срок на учебната 2020/2021 година. Продължителността на учебните часове е 20 минути за учениците от I-IV клас и 30 минути за учениците от V и VI клас. Учениците от VI Iклас продължават в ОРЕС.

Пожелавам ви спокойна седмица!
 

Бъдете здрави!

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: