Обучение на учители - Приобщаващо образование

  • 15/10/2015 11:18
  • |
  • 0 коментара
Обучение на учители на тема: „Приобщаващо образование. Педагогически технологии за работа с деца със СОП и деца в риск и агресивно поведение” / 16 часа/

ПРОГРАМА

Обучение на учители на тема: „Приобщаващо образование. Педагогически технологии за работа с деца със СОП и деца в риск и агресивно поведение” / 16 часа/

 

Административни маркери:

Целева група: учители от основни училища

Място на обучение: ОУ „св. св. Кирил и Методий”, с. Чешнегирово

Време на обучение: 1 ден

Обучител:

Доц. д-р Ицка Дерижан

Оперативна програма:

Първи модул. Въвеждащ:

08.30 – 09.00ч. Откриване на обучението. Представяне на участниците. Очаквани резултати.

09.00 -09.30ч. Дискусия в голяма група. Тема: Какви са отрицателните и положителните страни в личността на съвременното дете?”Различното дете” – изключение или норма в съвременното училище?

09.30 – 09.45ч. пауза

09.45 – 10.45ч. Презентация. Тема:„Приобщаващо образование. Видове, проявления. Характеристика на децата – обект на приобщаващото образование (деца със СОП, деца в риск и с агресивно поведение).

10.45 – 11.00ч. Дискусия в голяма група. Тема: толерантна ли е приемащата среда (професионална и социална) за разбирането на деца със СОП, деца в риск и с агресивно поведение? Стигмата. Предразсъдъците. Прогресът.

11.00 – 12.00ч. Презентация. Тема: «Педагогически технологии за работа с деца със СОП и деца в риск и агресивно поведение». Оценка на капацитета. Планиране и управление на педагогическите процеси.

12.00 – 12.30ч. Споделеният опит – личният опит на педагозите - участници в работата с деца със СОП и в риск и агресивно поведение.

12.30 – 13.30 обяд

13.30 – 14.30 упражнение в малки групи. Тема: Оценка на дефицитите и капацитета на деца от училищната практика:

  • Дете със СОП – с умствена изостаналост и на ресурсно подпомагане;
  • Дете в риск – системно отсъстващо от училище;
  • Дете в риск – с агресивно поведение, в риск от отпадане;
  • Дете със ЗПР – без ресурсно подпомагане;
  • Дете в риск – с различен етнически произход, с проблемно поведение.

14.30 – 14. 45ч. пауза

14.45 – 15.45ч. Представяне на случаите. Коментари.

15.45 – 16.00ч. Дискусия в голяма група. Тема: Какви са съвременните обстоятелства в училище за идентифицирането и приемането на «Различните» деца? Кадрите. Семействата. Педагозите. Отговорностите. Управлението на процесите.

16.00 – 16.15 пауза

16.15 – 17.15ч. Упражнение в малки групи. Тема: Разработване на примерна педагогическа технология за работа с дете – обект на приобщаващия процес.

17.15 – 18.15ч. Представяне на случаите. Коментари.

18.15 – 18.30ч. Обобщения на деня. Обратна връзка. Приключване на деня.

 

 

Изготвил програмата:

Доц.д-р Ицка Дерижан

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: