COVID - 19

Уважаеми родители, уведомявам ви, че учебният процес от 23.11.2020 продължава в присъствена форма. 

Няма регистрирани положителни случаи за COVID-19 на у'ченици и персонал.

Няма карнтинирани ученици и персонал в училището, 

 При промяна на обстоятелствата ще бъдете незабавно уведомени.

Бъдете здравиІ

КЕРА ЙОРДАНОВА-ТАШЕВА

ДИРЕКТОР

„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“