ПЕРСОНАЛ

Ръководство

Кера Йорданова-Ташева - директор

Росица Алексова - заместник директор УД

Педагогически персонал

Български език и литература

Запрян Рангелов

Чужди езици

Онур Бирдар - английски език

Математика и информационни технологии 

Васил Янев - математика, информационни технологии

Обществени науки и гражданско образование

Цветелина Кичукова - история и цивилизации
Цветелина Кичукова - география и икономика

Природни науки и екология

Румяна Богданова - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, човекът и природата

Сицилия Попова - физика и астрономия

 

Изкуства

Диана Димовска - музика

Борислав Тачев - изобразително изксуство

Технологии и предприемачество

Диана Димовска - технологии и предприемачество 

Физическо възпитание и спорт

Щерю Гълъбов

Начални учители

Даниела Кунчева
Иванка Стоилова
Росица Алексова
Недялка Тропчева

Учители ЦДО - начален етап

Росица Николова
Милена Андонова

Светослава Берова

Непедагогически персонал

Касиер - счетоводител

Атанаска Петкова

Огняр / работни по ремонта

Георги Янков

Чистачи

Иванка Ангелова
Атанаска Янева

Лица осигуряващи входящ режим в училището по график

Георги Янков
Иванка Ангелова
Атанаска Янева

Медицински фелдшер

Екатерина Колева

Образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“

Костадинка Страхинова