Обучение и училищен план-прием

1  Дневна форма на обучение
2. Индивидуална форма на обучение
3. Самостоятелна форма на обучение

Училищен план-прием

Самостоятелна форма на обучение