Педагогически персонал

Педагогически персонал

Български език и литература

Запрян Рангелов

Чужди езици

Онур Бирдар - английски език

Математика, информатика и инф. технологии

Васил Янев - математика, информационни технологии

Обществени науки и гражданско образование

Мария Костадинова - история и цивилизация
Пенка Алексиева - география и икономика

Природни науки и екология

Елена Тодорова - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда ,физика и астрономия

Изкуства

Диана Димовска - музика и изобразително изксуство

Технологии и предприемачество

Елена Тодорова - технологии и предприемачество 

Физическо възпитание и спорт

Пенка Алексиева

Учители ЦДО - прогимназиален етап


Начални учители

Даниела Кунчева
Иванка Стоилова
Росица Алексова
Недялка Тропчева

Учители ЦДО - начален етап

1. Росица Николова
2. Таня Фотева
3. Емилия Тончева
3a. Милена Андонова