Педагогически персонал

Педагогически персонал

Български език и литература

Запрян Рангелов

Чужди езици

Онур Бирдар - английски език

Математика, информатика и инф. технологии

Васил Янев - математика, информационни технологии

Обществени науки и гражданско образование

Цветелина Кичукова - история и цивилизация
Цветелина Кичукова - география и икономика

Природни науки и екология

Румяна Богданова - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда ,физика и астрономия

Сицилия Попова - физика и астрономия

Изкуства

Диана Димовска - музика и изобразително изксуство

Технологии и предприемачество

Диана Димовска - технологии и предприемачество 

Физическо възпитание и спорт

Запрян Рангелов

Начални учители

Даниела Кунчева
Иванка Стоилова
Росица Алексова
Недялка Тропчева

Учители ЦДО - начален етап

Росица Николова
Милена Андонова

Анастасия Щерева