Ръководство

Кера Йорданова-Ташева - директор

Мария Костадинова - заместник директор УД


Мариана Петрова - педагогически съветник